Քառանկյուն, Վեցանկյուն և Կլոր Ձողեր

 

Անվանումը   

 

 

 Չափման 

միավորը 

 

 Գինը ՀՀ դրամով

(ներառյալ ԱԱՀ) 

 քառանկյուն ձող 10  մետր 390

 քառանկյուն ձող 12 

մետր

550

 քառանկյուն ձող 14 

մետր

 

     
     

 

   

 

Անվանումը   

 

 

 Չափման 

միավորը 

 

 Գինը ՀՀ դրամով

(ներառյալ ԱԱՀ) 

 կլոր ձող   մետր --

 

 

 

  

 

 

     
     

 

   

 

Անվանումը   

 

 

 Չափման 

միավորը 

 

 Գինը ՀՀ դրամով

(ներառյալ ԱԱՀ) 

 վեցանկյուն ձող   մետր -