Պողպատյա Շերտաձող (полоса)

 

 

  Պողպատյա շերտաձող (полоса) 

 

 

   Անվանում

 

A x Tմմ

 

 

Չափման

միավոր  

 

Գինը

(ներառյալ ԱԱՀ)

Շերտաձող 20x3.0մմ

գծմ  
Շերտաձող 25x2.8մմ գծմ  
Շերտաձող 25x3.0մմ գծմ  

Շերտաձող 30x2.5մմ

գծմ  
Շերտաձող 30x3.0մմ գծմ  
Շերտաձող 30x4.0մմ գծմ 500
Շերտաձող 30x5.0մմ գծմ  
Շերտաձող 40x3.0մմ գծմ  
Շերտաձող 40x4.0մմ գծմ 660
Շերտաձող 50x2.0մմ գծմ  
Շերտաձող 50x3.0մմ գծմ 650
Շերտաձող 50x4.0մմ գծմ 830
Շերտաձող 50x5.0մմ գծմ 1030