Տախտակ /փայտանյութ/

 

10% զեղչ ռուսական եզրահան տախտակների համար

 

Արտադրանքի

անվանումը 

 Չափման

միավորը 

Գինը ՀՀ դրամով

(ներառյալ ԱԱՀ) 

Եզրահան Տախտակ մ3

 150000  135000

Լամինացված

 նրբատախտակ

1.22x2.44x1.8 

 25000  24500

 

                   Եզրահան տախտակների գները հատերով

 

Արտադրանքի

անվանումը   

 6 մետրանոց 

Գինը ՀՀ դրամով

(ներառյալ ԱԱՀ)     

Եզրահան Տախտակ  2.5x10 սմ  1 հատ

 2250  2025

Եզրահան Տախտակ  3x10 սմ     1 հատ 2700 2430
Եզրահան Տախտակ  3x12 սմ     1 հատ 3240 2916
Եզրահան Տախտակ  3x15 սմ     1 հատ 4050 3645
Եզրահան Տախտակ  3x20 սմ     1 հատ 5400 4860
Եզրահան Տախտակ  4x10 սմ     1 հատ 3600 3240
Եզրահան Տախտակ  4x15 սմ     1 հատ 5400 4860
Եզրահան Տախտակ  4x20 սմ     1 հատ 7200 6480
Եզրահան Տախտակ  5x10 սմ     1 հատ 4500 4050
Եզրահան Տախտակ  5x15 սմ     1 հատ 6750 6075
Եզրահան Տախտակ  5x20 սմ     1 հատ 9000 8100
Եզրահան Տախտակ  6x12 սմ     1 հատ 6480 5832
Եզրահան Տախտակ  7x14 սմ     1 հատ 8820 7938
Եզրահան Տախտակ  8x16 սմ     1 հատ 11520 10368
Եզրահան Տախտակ  10x10 սմ    1 հատ 9000 8100
Եզրահան Տախտակ  15x10 սմ    1 հատ 13500 12150
Եզրահան Տախտակ  15x15 սմ    1 հատ 20250 18225
Եզրահան Տախտակ  20x10 սմ    1 հատ 18000 16200