Անկյունակ, Շվելլեր

 

 

 

Անվանումը  A x B x T 

 

 

 Չափման 

միավորը 

 

 Գինը ՀՀ դրամով

(ներառյալ ԱԱՀ) 

անկյունակ  63x63x5 մետր 2460

անկյունակ  50x50x5

մետր

1920

անկյունակ  50x50x4

մետր

1560

անկյունակ  40x40x3 մետր 940
անկյունակ  40x40x4 մետր 1240
անկյունակ  45x45x4 մետր 1400

անկյունակ  32x32x4

մետր

970

անկյունակ  25x25x3 մետր 580

 

 

    Անվանումը    A         

 

 

 Չափման 

միավորը 

 

 Գինը ՀՀ դրամով

(ներառյալ ԱԱՀ) 

Շվելլեր  6․5    
Շվելլեր     8    
Շվելլեր    10