Անկյունակ, Շվելլեր

 

 

 

Անվանումը  A x B x T 

 

 

 Չափման 

միավորը 

 

 Գինը ՀՀ դրամով

(ներառյալ ԱԱՀ) 

անկյունակ  100x100x8 մետր 5650
անկյունակ  63x63x5 մետր 2460

անկյունակ  50x50x5

մետր

1800

անկյունակ  50x50x4

մետր

1560

անկյունակ  40x40x3 մետր 940
անկյունակ  40x40x4 մետր 1240
անկյունակ  45x45x4 մետր 1400

անկյունակ  32x32x4

մետր

950

անկյունակ  25x25x3 մետր 580

 

 

    Անվանումը    A         

 

 

 Չափման 

միավորը 

 

 Գինը ՀՀ դրամով

(ներառյալ ԱԱՀ) 

Շվելլեր  6․5 մետր 1650
Շվելլեր     8 մետր 2000
Շվելլեր    10 մետր 4300
Շվելլեր    12 մետր 5300
Շվելլեր   14 մետր 6300
Շվելլեր   16 մետր 7700