Անկյունակ, Շվելլեր

 

 

 

Անվանումը  A x B x T 

 

 

 Չափման 

միավորը 

 

 Գինը ՀՀ դրամով

(ներառյալ ԱԱՀ) 

անկյունակ  63x63x5 մետր 2410

անկյունակ  50x50x5

մետր

1870

անկյունակ  50x50x4

մետր

1510

անկյունակ  40x40x3 մետր 920
անկյունակ  40x40x4 մետր 1210

անկյունակ  32x32x4

մետր

955

 

 

    Անվանումը    A         

 

 

 Չափման 

միավորը 

 

 Գինը ՀՀ դրամով

(ներառյալ ԱԱՀ) 

Շվելլեր  6․5    
Շվելլեր     8    
Շվելլեր    10